Facto miniFMIS - Download pagina

Update 1.12.0.0 (maart 2019)

Bent u reeds in bezit van Facto miniFMIS en heeft u een abonnement afgesloten, dan kunt u met behulp van de toegestuurde code de laatste update gratis downloaden. Klik hier voor een overzicht van de Facto miniFMIS release notes (pdf-bestand).

Vul hier uw code in:

Nieuwe installatie

Indien u Facto miniFMIS voor de eerste maal gaat installeren, dan kunt u gebruik maken van onderstaand installatieprogramma. De installatie bestaat uit een tweetal onderdelen: de installatie van de programmabestanden (1) en de database (2). Hoe de installatie precies plaatsvindt, staat in de installatiehandleiding beschreven. Technische noot: Facto miniFMIS maakt gebruik van een MS SQL Server (2017/2012/2008/2005). Indien u niet over een SQL Server 2017, 2012, 2008 of 2005 beschikt, dan kunt u de gratis SQL Server Express Editie van Microsoft downloaden en installeren. Klik hier voor meer informatie en downloads van MS SQL Server Express.

Eénmalige download met een jaarlijkse update
+ 1 dagdeel advies/instructie.
Aanschaf: € 1595,- incl. een dagdeel advies of instructie. Daarna jaarlijks € 595,- voor de jaarlijkse updates en helpdesk.

Abonnement geldt voor minimaal 1 jaar. Abonnementen kunnen tot uiterlijk drie maanden voor aanvang van een nieuw abonnementsjaar per mail worden opgezegd. Bij niet tijdig opzeggen wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

Extra training/advies mogelijkheid
U heeft de mogelijkheid om een extra dagdeel training/advies in te kopen.
Kosten € 595,- excl. BTW per dagdeel training/advies (maximaal 5 personen per dagdeel advies).

GRATIS Proefversie voor 2 maanden
U heeft de mogelijkheid om het Facto miniFMIS eenmalig gratis te gebruiken. U krijgt dan een tijdelijke licentie die automatisch na 2 maanden verloopt.