Facto miniFMIS - Download pagina

Update 1.12.0.0 (maart 2019)

Bent u reeds in bezit van Facto miniFMIS en heeft u een abonnement afgesloten, dan kunt u met behulp van de toegestuurde code de laatste update gratis downloaden. Klik hier voor een overzicht van de Facto miniFMIS release notes (pdf-bestand).

Vul hier uw code in:

Nieuwe installatie

Indien u Facto miniFMIS voor de eerste maal gaat installeren, dan kunt u gebruik maken van onderstaand installatieprogramma. De installatie bestaat uit een tweetal onderdelen: de installatie van de programmabestanden (1) en de database (2). Hoe de installatie precies plaatsvindt, staat in de installatiehandleiding beschreven. Technische noot: Facto miniFMIS maakt gebruik van een MS SQL Server (2017/2012/2008/2005). Indien u niet over een SQL Server 2017, 2012, 2008 of 2005 beschikt, dan kunt u de gratis SQL Server Express Editie van Microsoft downloaden en installeren. Klik hier voor meer informatie en downloads van MS SQL Server Express.

Eénmalige download met een jaarlijkse update
+ 1 dagdeel advies/instructie.
Aanschaf: € 1595,- incl. een dagdeel advies of instructie. Daarna jaarlijks € 595,- voor de jaarlijkse updates en helpdesk.

Abonnement geldt voor minimaal 1 jaar. Abonnementen kunnen tot uiterlijk drie maanden voor aanvang van een nieuw abonnementsjaar worden opgezegd bij Facto miniFMIS, Nico Steenvoordenstraat 42, 2201 DM in Noordwijk (ZH). Bij niet tijdig opzeggen wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

Extra training/advies mogelijkheid
U heeft de mogelijkheid om een extra dagdeel training/advies in te kopen.
Kosten € 595,- excl. BTW per dagdeel training/advies (maximaal 5 personen per dagdeel advies).

GRATIS Proefversie voor 2 maanden
U heeft de mogelijkheid om het Facto miniFMIS eenmalig gratis te gebruiken. U krijgt dan een tijdelijke licentie die automatisch na 2 maanden verloopt.